null

Kolejne drzewa posadzone

Drukuj otwiera się w nowej karcie
kilka osób stoi przy nowo posadzonym drzewku
Autor: UD Ursynów

W ramach akcji „Zostań sponsorem drzewa na Ursynowie” posadzonych zostało 10 nowych drzew u podnóża Kopy Cwila. Fundatorami 7 klonów polnych została Fundacja „W Sercu Matki”, kolejnych 3 Kancelarii Patentowej Patpol. Bardzo dziękujemy i prosimy o więcej!

Nowi sponsorzy

Posadzenie 7 klonów polnych możliwe było dzięki zaangażowaniu Fundacji „W Sercu Matki”i wolontariuszy Fundacji PZU, którzy między innymi zakupili drzewa. Centrum Ogrodnicze Sequoia wyposażyło wolontariuszy we wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne do wykonania nasadzeń.

Pracownicy Kancelarii Patentowej Patpol ufundowali i posadzili 3 klony polne. Zrobili to w nieco ponad trzy godziny. Wśród osób wykonujących nasadzenia, była wieloletnia mieszkanka Ursynowa Północnego, która uprzyjemniła pracę opowieściami z czasów początku naszej dzielnicy.

Jak zostać sponsorem

Pod koniec kwietnia 2020 r. Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił pakiet 10 kroków Ursynowa w walce z suszą. Jednym z jego punktów są nasadzenia nowych drzew, w ramach programu „Zostań sponsorem drzewa na Ursynowie”.

Zgodnie z zasadami programu zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i lokalne podmioty gospodarcze do aktywnego włączenia się w działania mające na celu zwiększenie liczby nowych nasadzeń na Ursynowie.

Każdy z tych podmiotów może zostać „Sponsorem drzewa”. Wszystkim zainteresowanym proponujemy zakupienie i zasadzenie drzewa na terenach administrowanych przez Dzielnicę. „Sponsor drzewa”  ma prawo oznaczyć „swoje” drzewo, a za jego zgodą informacja o sponsoringu znajdzie się również na stronie internetowej, w zakładce „Aleja sponsorów drzew na Ursynowie”.

Program ma na celu również edukować – umożliwia włączenie się w pielęgnację nad własnoręcznie posadzonym drzewem.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy: tel. (22) 443 72 50, e-mail: wos@um.warszawa.pl oraz (22) 443 72 56, e-mail: ogrodnik@um.warszawa.pl.

kilka osób stoi przy nowo posadzonym drzewku

 

dwie osoby pracują przy sadzeniu drzewa, widać lezące na trawie drewniane paliki i worki z ziemią