null

Kolejne działania w sprawie „Ursynowskiego Fortepianu”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nieruchomość "ursynowskiego fortepianu" po usunięciu pawilonów
Autor: UD Ursynów

Po blisko 20 latach starań Urząd Dzielnicy Ursynów jest na ostatniej prostej do odzyskania terenu położonego u zbiegu ulic Cynamonowej i Gandhi.  Sąd wyrokiem z 29 lipca 2021 r. nakazał spółce „Pasaż Handlowy Na Skraju Sp. z o.o.”  opróżnienie, opuszczenie i wydanie terenu m.st. Warszawie. 

W wyniku działań urzędu kupcy opuścili teren, usuwając z niego pawilony. Kolejnym oczekiwanym  krokiem jest wydanie całego terenu przez spółkę. 

- Odzyskanie tego terenu to dla nas priorytet. Jesteśmy bardzo blisko. Mamy wyrok sądu i wezwaliśmy spółkę, która bezprawnie zajmuje ten teren, do jego dobrowolnego wydania. W przypadku odmowy, po 29 października, przekażemy sprawę w ręce komornika, który odbierze miejski grunt położony w sercu Ursynowa - mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Jakub Berent.

Działania dotyczące „Ursynowskiego Fortepianu”  

M.st. Warszawa, na wniosek burmistrza Dzielnicy Ursynów Roberta Kempy, wypowiedziało umowę dzierżawy terenu położonego u zbiegu ulic Cynamonowej i Gandhi w grudniu 2019 roku. Bezpośrednią przyczyną decyzji o rozwiązaniu umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia było niewywiązywanie się spółki z obowiązku płacenia czynszu za ten teren. Poza tym spółka nie wywiązała się z zapowiedzi stworzenia w tym miejscu centrum handlowego. 

Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową urząd wezwał spółkę do usunięcia naniesień i wyznaczył na 31 stycznia 2020 roku termin wydania gruntu. Władze spółki „Pasaż Handlowy Na Skraju” wezwanie zignorowały. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w dniu 29.07.2021 r. wydał wyrok (sygn.akt I C 1103/20) z klauzulą natychmiastowej wykonalności, nakazującym pozwanemu opróżnienie, opuszczenie i wydanie m.st. Warszawie. 

Nieruchomości "ursynowskiego fortepianu" po usunięciu pawilonów
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Od prawej Z-ca Burmistrza Jakub Berent z pracownikiem Wydziału Mienia podpisujący dokument.