null

Kolejne remonty i inwestycje oświatowe na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Mandarynki

Budżet dzielnicy na 2022 rok zostanie zwiększony o 31 mln zł, z czego ok. 5,5 mln zł zostanie przeznaczone na remonty i inwestycje oświatowe.

Największa kwota – ponad 2,2 mln zł zostanie przeznaczona na remonty bieżące w poszczególnych placówkach w tym m.in.:

 • wykonanie remontu elewacji oraz wymiany wyłazu dachowego w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego;
 • wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 267 przy ul. Małcużyńskiego;
 • wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 50 przy ul. Hirszfelda;
 • remont części łazienek i sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego;
 • remont terenu zewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa;   
 • remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego; 
 • wykonanie remontu części dachu oraz instalacji odgromowej w CLVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szolc-Rogozińskiego.

Ponadto chcemy zwiększyć wartość prac przewidzianych w inwestycjach dotyczących modernizacji lub budowy poniższych placówek:

 • dodatkowe 1,5 mln zł na budynki Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu;
 • dodatkowe 0,3 mln zł na Szkołę Podstawową nr 96 przy ul. Sarabandy;
 • dodatkowe 0,5 mln zł na budynki Szkoły Podstawowej nr 330 i Przedszkolu nr 286 przy ul. Mandarynki;
 • dodatkowe 0,9 mln zł na budowę hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego.

Powyższe zadania znajdują się obecnie w budżecie dzielnicy, a zaangażowanie dodatkowych środków pozwoli na zwiększenie zakresu realizowanych prac. W przypadku Szkół Podstawowych nr 336 i 96 oraz placówek przy ul. Mandarynki planujemy kolejne zwiększenia zakresu prac na kolejnych sesjach budżetowych w tym roku. 

Planowane zmiany wymagają opinii Rady Dzielnicy Ursynów, co nastąpi jeszcze w lutym oraz decyzji Rady m.st. Warszawy podczas sesji zaplanowanej na 17 marca.