null

Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedmiot działania:
  1. Architektura, urbanistyka i budownictwo.
  2. Strategia rozwoju Dzielnicy i m.st. Warszawy.
  3. Ekologia.
Zadania:
  1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju i ekologii.
  2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju oraz ekologii.
  3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych z architekturą, urbanistyką, budownictwem, strategią rozwoju oraz ekologią.
Skład: