null

Komisja Bezpieczeństwa Porządku Publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedmiot działania:
  1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Dzielnicy.
Zadania:
  1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu bezpieczeństwa o porządku publicznego.
  2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
Skład: