null

Komisja Budżetu i Finansów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedmiot działania:
  1. Budżet Dzielnicy.
  2. Gospodarka finansowa Dzielnicy.
Zadania:
  1. Opiniowanie we współpracy ze wszystkimi komisjami załącznika do budżetu m.st. Warszawy oraz innych projektów uchwał związanych z finansami Dzielnicy.
  2. Okresowa kontrola realizacji załącznika do budżetu, gospodarności i celowości wydatków Dzielnicy.
  3. Analiza stanu finansów Dzielnicy na tle budżetu m.st. Warszawy oraz perspektyw finansowych na kolejne lata.
Skład: