null

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedmiot działania:
  1. Edukacja, kultura oraz sport na terenie Dzielnicy.
  2. Promocja Dzielnicy.
Zadania:
  1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu edukacji, kultury i sportu.
  2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu edukacji, kultury i sportu.
  3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu dzielnicy związanych z edukacją, kulturą, sportem oraz promocją.
Skład: