null

Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedmiot działania:
  1. Gospodarka, inwestycje komunalne i transport na terenie Dzielnicy.
Zadania:
  1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu gospodarki, inwestycji komunalnych i transportu.
  2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu gospodarki, inwestycji komunalnych i transportu.
  3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych z gospodarką, inwestycjami komunalnymi i transportem.
Skład: