null

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedmiot działania:
  1. Zdrowie, polityka społeczna i pomoc rodzinie na terenie Dzielnicy.
Zadania:
  1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu zdrowia, polityki społecznej i pomocy rodzinie.
  2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu zdrowia, polityki społecznej i pomocy rodzinie.
  3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych ze zdrowiem, polityką społeczną i pomocą rodzinie.

Skład: