null

Komisje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy, ze swojego grona, powołuje stałe lub doraźne komisje, określając ich: przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. Rada Dzielnicy obowiązkowo powołuje  Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej, stałej komisji. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, członkowie Zarządu Dzielnicy oraz radni niebędący członkami tej komisji, bez prawa udziału w głosowaniu. W sprawach należących do ich właściwości komisje wyrażają swoją wolę w formie uchwały. Komisje Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy:

  1. Komisja Architektury i Ochrony Środowiska
  2. Komisja Budżetu i Finansów
  3. Komisja Edukacji i Sportu
  4. Komisja Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości 
  5. Komisja Mobilności, Transportu i Inwestycji
  6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  7. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
  8. Komisja Zielonego Ursynowa
  9. Komisja Rewizyjna