null

Kompleks oświatowy przy ul. Zaruby - 2 oferty na realizację

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W dniu 27 marca otwarto oferty złożone w postępowaniu na „Budowę kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie. W terminie określonym przez Zamawiającego zostały złożone 2 oferty. Na Ursynowie powstanie zespół oświatowy, składający się z 8-oddziałowego przedszkola oraz 16-oddziałowej szkoły podstawowej.  

- Mamy dwie złożone oferty na budowę tak oczekiwanego przez wszystkich kompleksu oświatowego. Po weryfikacji otrzymanych dokumentów nastąpi podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji prowadzi długa droga, jesteśmy już jednak na ostatniej prostej. Szczęśliwym finałem prac budowlanych, które wkrótce ruszą pełną parą będzie możliwość uruchomienia tej placówki w 2020 roku mówi Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Informacje o prowadzonym postępowaniu Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz w oparciu o procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 5 548 000 euro, tzw. progu unijnego. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 48 999 644,33 zł brutto. Oferty złożyli: Oferta nr 1: złożona przez Konsorcjum firm: Balzola Polska sp. z o.o. z siedzibą w 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12 oraz Construcciones y Promociones Balzola, Sociedad Anonima (spółka akcyjna) mająca swoją siedzibę w Av. Sabino Arana, 20 3, 48013 Bilbao, Vizcaya, Hiszpania - cena ryczałtowa brutto: 45 359 595,39 zł Oferta nr 2: złożona przez Fundamental Group S.A. ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa - cena ryczałtowa brutto: 47 757 248,83 zł