null

Komunikat o wyniku konkursu ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z treścią § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5923/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku konkursu ofert na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie, który odbył się w dniu 12 marca 2015 r.:

W związku z niewpłynięciem do dnia 19 marca 2015 r. skarg na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu ofert najemcą lokalu użytkowego nr U-01 położonego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 o powierzchni 107,50 m2, ze stawką czynszu netto 22,50 zł/m2 wybrano Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Sp. z o.o.

Załączniki: