null

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie, ul. Hawajska 7.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 20 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie, ul. Hawajska 7

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
 

Ogłoszenie