null

Konkurs na dyrektora UCK "Alternatywy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
8 lutego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”. Tekst zarządzenia oraz szczegóły dotyczące wymaganych kwalifikacji kandydatów i sposobu ich udokumentowania zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca. Jak się zgłosić Oferty wraz z załącznikami, umieszczone w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”. Nie otwierać.”, należy:
  • złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów (al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa w godzinach pracy urzędu)
  • przesłać na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa.
Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 10 marca 2021 r. (w przypadku przesyłek nie decyduje data stempla pocztowego, liczy się data wpływu do Wydziału Obsługi Mieszkańców). Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwracane na zasadach określonych w ogłoszeniu. Szczegółowych informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych odnoszących się do uruchomienia działalności Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” udziela Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 pok. 540, tel. 22 443 72 45, e-mail: ursynow.wku@um.warszawa.pl Rada m.st. Warszawy przyznała 18 mln zł na działalność Ursynowskiego Centrum Kultury na lata 2021-2024. Statut dostępny jest TUTAJ