null

Konsultacje społeczne programów „Strategii #Warszawa2030”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych trzech programów „Strategii #Warszawa2030”: Przedsiębiorcza Warszawa, Generujemy innowacje, Przyciągamy talentów i liderów.

Celem „Programu przedsiębiorcza Warszawa” jest tworzenie i rozwijanie w całej Warszawie przyjaznych warunków do zakładania, prowadzenia i rozwoju biznesu oraz stymulowanie dzięki temu dzielnicowych rynków pracy. Chcemy zapewnić  mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom planującym własny biznes dostęp do wartościowego wsparcia w każdej dzielnicy.  Usługi i miejsca pracy blisko domu sprawią, że mieszkańcy i mieszkanki stolicy będą korzystali z wygodnej lokalności i większość swoich codziennych potrzeb realizowali w pobliżu miejsca zamieszkania.  Szczegóły  TU >>>

Celem „Programu generujemy innowacje” jest zapewnienie w Warszawie jak najlepszych warunków do tworzenia, testowania i rozwijania nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych oraz społecznych. Chcemy go osiągnąć wykorzystując i usprawniając współpracę pomiędzy instytucjami i podmiotami publicznymi, biznesowymi, naukowymi oraz z obszaru kultury. Szczegóły  TU >>>

Celem „Programu przyciągamy talenty i liderów” jest zapewnienie w Warszawie najlepszych warunków do przyciągania z kraju i zagranicy osób, inwestycji, przedsięwzięć i wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta, a także zachęcanie do osiedlania się w stolicy talentów i liderów. Szczegóły  TU >>>

Wszystkie te programy będą realizowane do 2025 roku.

Konsultacje społeczne trwają do 12 maja.

Szczegółowe informacje, w tym projekty programów i ankiety, znajdą Państwo na stronach:
konsultacje.um.warszawa.pl/przedsiebiorcza_warszawa
konsultacje.um.warszawa.pl/generujemy_innowacje
konsultacje.um.warszawa.pl/przyciagamy_talenty

widoczny jest napis w kolorze niebieskim Coraz Lepsza Warszawa dzięki Twoim opiniom