null

Konsultacje w sprawie ścieżek biegowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W związku z promowanym na Ursynowie zdrowym stylem życia, Urząd Dzielnicy chce wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców i stworzyć na Ursynowie sieć ścieżek biegowych, których parametry określone zostaną na postawie konsultacji z mieszkańcami. Dzięki zaangażowaniu biegaczy i zgłaszanym przez nich uwagom, można będzie określić jakie trasy są najczęściej uczęszczane, jakie oznaczenia ścieżek powinny być wprowadzone i czy powinna zostać stworzona dodatkowa infrastruktura towarzysząca ścieżkom. Pozwoli to na dokonanie konkretnych ustaleń, które posłużą do stworzenia wytycznych  i opracowania projektu powstania ścieżek. Podstawa prawna: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 Forma: Konsultacje społeczne odbywać się będą w dwóch etapach.
  • I etap – do 18 lutego br. będzie można przesłać swoją opinię zawierającą propozycję dotyczącą ogólnej koncepcji tego przedsięwzięcia, tras ścieżek, ich długości, sposobu oznakowania, a także ewentualnej infrastruktury towarzyszącej – na adres: sport@ursynow.pl.
  • II etap - w dniu 6 marca br. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne z zainteresowanymi mieszkańcami, podczas którego zostaną zaprezentowane postulaty zgłoszone podczas I etapu oraz wstępna koncepcja systemu ścieżek biegowych na Ursynowie opracowana na podstawie zgłoszonych postulatów. Uczestnicy spotkania otrzymają krotką anonimowa ankietę dotyczącą przedstawionego projektu systemu ścieżek biegowych. Ankietę będzie też można wypełnić w Internecie.
W oparciu o projekt systemu ścieżek biegowych, skorygowany o wyniki ankiety z II etapu oraz po rozmowach z administratorami poszczególnych terenów, przez które będą miałby być poprowadzone trasy biegowe, najpóźniej do końca kwietnia 2013 r. powstanie docelowy projekt ścieżek biegowych na Ursynowie. ścieżki biegowe