null

Krystyna Krahelska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Grób Krystyny Krahelskiej – harcerki, żołnierza AK, autorki pieśni „Hej, chłopcy, bagnet na broń...” – cmentarz parafialny przy ul. Anyżkowej

Napis na krzyżu:
Ś. P. KRYSTYNA KRAHELSKA PLUTONOWY SANITARIUSZ 7 P. UŁ. W.P. UR. W MAZURKACH WOJ. NOWOGRODZKIEGO 15 III 1914 POLEGŁA W POWSTANIU WARSZAWSKIM 1 VIII 1944 R. ODZNACZONA POŚMIERTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH

Napis na płycie nagrobnej:
HARCERKA – ŻOŁNIERZ AK AUTORKA PIEŚNI  HEJ, CHŁOPCY, BAGNET NA BROŃ DŁUGA DROGA DALEKA PRZED NAMI TRUD I ZNÓJ PO ZWYCIĘSTWO MY MŁODZI IDZIEMY NA BÓJ

(znak lilijki harcerskiej z symbolami: ONC ZHP)

Krystyna Krahelska