Wydarzenie

null

L Sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
11.10.2022 18:00 - 11.10.2022 20:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na L Sesję Rady Dzielnicy Ursynów, która odbędzie się w dniu 11 października 2022 r., godz. 18.00 w zdalnym trybie obradowania.

PORZĄDEK OBRAD
L Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
w dniu 11 października 2022 r., godz. 18.00, 
zdalny tryb obradowania

Link do transmisji: https://transmisja.esesja.pl/ursynow

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w  m. st. Warszawie na lata 2022-2024. Druk nr 349
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącej "Załącznika Dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok". Druk nr 350
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych nr 6 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Warszawie w dzielnicy Ursynów przy ul. Stefana Szolc – Rogozińskiego 1 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Druk nr 351
  6. Informacja Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na temat wykorzystania 5 mln zł z nagrody za najlepsze wykonanie, spośród wszystkich dzielnic m.st. Warszawy, budżetu inwestycyjnego w 2021 roku.  
  7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy 
Michał Matejka