null

Lasy zagrożone pożarem – bądźmy ostrożni!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Lasy Miejskie Warszawa informują, że ze względu na utrzymującą się suszę w lasach warszawskich występuje trzeci, najwyższy, stopień zagrożenia pożarowego. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z kompleksów leśnych. Leśnicy przypominają także o zakazie używania otwartego ognia poza miejscami do tego przeznaczonymi. Proszą o niewjeżdżanie do lasu pojazdami silnikowymi, które również mogą stać się źródłem ognia. W przypadku przedłużającego się katastrofalnego zagrożenia pożarowego zostanie wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Zaobserwowane niepokojące sytuacje należy zgłaszać do Straży Pożarnej pod numer telefonu 998, 112 lub numer alarmowy Straży Miejskiej 986.