Wydarzenie

null

LVI Sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
07.03.2023 18:00 - 07.03.2023 21:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na LVI Sesję Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 7 marca 2023 r., godz. 18.00.

PORZĄDEK OBRAD
LVI Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
w dniu 7 marca 2023 r., godz. 18.00.

Link do sesji: https://transmisja.esesja.pl/ursynow

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad LIV i LV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1638/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Druk nr 374.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1639/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Druk nr 375.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1640/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Druk nr 376.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1643/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Druk nr 377
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1648/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. Druk nr 378
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1658/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. Druk nr 383
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy za  2022 rok”. Druk Nr 384
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Druk Nr 373
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie skargi Stowarzyszenia na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów” na działalność Dyrektora Szkoły nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie.      
 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy 
Michał Matejka