null

Miejskie lokale użytkowe na krótkie działania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i firmy, które planują krótkie działania, mogą skorzystać z miejskich lokali użytkowych w nowym trybie. Przyjęte regulacje to szansa na ożywienie lokali, które w danej chwili nie są używane z różnych powodów, np. przygotowywanego konkursu na najem, remontu czy sprzedaży. krótkie działania duzaProcedura nie jest skomplikowana. Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty prawne mogą wystąpić z wnioskiem (pismem) o krótkotrwałe udostępnienie lokalu na działania – zarówno komercyjne, jak i o charakterze niezarobkowym – takie jak np. wystawa, sesja fotograficzna, happening czy zbiórka darów. Przestrzeń jest udostępniana na kilka godzin lub dni, maksymalnie do miesiąca, a w przypadku korzystania cyklicznego (np. w każdy poniedziałek) – do trzech miesięcy. Wysokość opłat za korzystanie z lokalu ustala zarząd dzielnicy. Co ważne, przy realizacji przedsięwzięć niekomercyjnych, np. kulturalnych lub społecznych, możliwe jest ponoszenie opłat jedynie za media. Zasady korzystania z lokali na krótkie działania opisane są w ulotce poniżej. Szczegóły można znaleźć w zarządzeniu. Informacje o miejskich lokalach użytkowych oraz dane kontaktowe do zakładów gospodarowania nieruchomościami (ZGN) znajdują się na stronie www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl.

lokale_udosteponianie_krotkotrwale