null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W dniu 27 marca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów (MRDU) m.st. Warszawy kadencji 2019-2020. Celem młodzieżowych radnych  jest godne reprezentować swoich kolegów i koleżanki wspierając liczne inicjatywy uczniowskie na terenie dzielnicy Ursynów, jak i miasta. Podczas I sesji młodzi radni dokonali ważnego wyboru – ukonstytuowało się nowe prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów. Do podjęcia tych ważnych decyzji członkowie MRDU przygotowali się bardzo dobrze. Zarówno przed, jak i po sesji nowi radni mieli możliwość wzajemnego poznania się i wymieniania się pomysłami na działanie młodzieżowej rady. Pod przewodnictwem radnej seniorki Aleksandry Lechowskiej odbyły się wybory przewodniczącego oraz sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy  Ursynów (MRDU). Następnie prowadzenie sesji przekazano nowo wybranemu przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Aleksandrowi Hauzerowi. W dalszej kolejności dokonano wyboru pozostałych członków prezydium.  Osoby wybrane w drodze głosowań na stanowiska w prezydium:
  • Przewodniczący  – Aleksander Hauzer 
  • Wiceprzewodniczący – Antoni Kowalski, Pham Nguyen Gia Bach 
  • Sekretarz – Dominika Malczewska 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 kwietnia 2014 r. w ursynowskich szkołach ponadpodstawowych odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów. Ursynowska młodzież z 8 gimnazjów i 3 liceów wybrała w sumie 18 radnych. Funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów reguluje Uchwała Nr 157 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 19 maja 2009 roku. Zgodnie z nią, Rada składa się z radnych wybieranych spośród młodzieży zamieszkującej na Ursynowie i uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Liczba radnych wybieranych w poszczególnych szkołach uzależniona była od liczby uczniów w danej szkole, tzn.: - od 100 do 300 uczniów - wybierany był 1 radny, - od 301 do 500 uczniów - wybieranych było 2 radnych, - powyżej 500 uczniów - wybieranych było 3 radnych. Zgodnie z Uchwałą Nr 157 szkoły o liczbie uczniów poniżej 100 miały prawo do łączenia się z innymi szkołami.

Załączniki: