null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów (MRDU) m.st. Warszawy kadencji 2020-2022. Celem młodzieżowych radnych  jest godne reprezentować swoich kolegów i koleżanki wspierając liczne inicjatywy uczniowskie na terenie dzielnicy Ursynów, jak i miasta.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami, związanymi z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, uniemożliwiających odbywanie sesji MRDU w formie stacjonarnej, pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów obyło się w trybie online.

Podczas I sesji młodzi radni dokonali ważnego wyboru – za pomocą aplikacji wykonanej i nadzorowanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy –  wybrali członków do nowego prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów, a także dwóch Delegatów do Młodzieżowej Rady ms.t. Warszawy. Do podjęcia tych ważnych decyzji członkowie MRDU przygotowali się bardzo dobrze.

Pod przewodnictwem radnego seniora Paula Cybulskiego odbyły się wybory na Przewodniczącego i  Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy  Ursynów (MRDU). Kolejnym etapem posiedzenia było przekazanie prowadzenia sesji nowo wybranemu przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Antoniemu Kowalskiemu.

 Osoby wybrane w drodze głosowań na stanowiska w prezydium:

 • Przewodniczący - Antoni Kowalski 
 • Wiceprzewodniczący –  Piotr Piaskowski, Zofia Konieczna
 • Sekretarz –  Aleksandra Szlachciak

Podczas pierwszego posiedzenia odbyły się również wybory Delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, którymi zostali:

 • Mateusz Gomuła
 • Antoni Kowalski

Po przeprowadzeniu głosowań oraz krótkiej dyskusji Przewodniczący MRDU dokonał zamknięcia I sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, jednocześnie dziękując wszystkim za zaangażowanie i wytrwałość.

Poniżej skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na kadencję 2020 – 2022:

  

 1. Adrian Bednarczyk  
 2. Barbara Biernat  
 3. Paul Cybulski 
 4. Paulina Czyrska    
 5. Oliwier Dominiak
 6. Tomasz Fabian 
 7. Mateusz Gomuła 
 8. Jerzy Kalina
 9. Zofia Konieczna
 10. Antoni Kowalski 
 11. Stanisław Mikołajczuk
 12. Piotr Piaskowski 
 13. Magdalena Rachwalska  
 14. Grzegorz Sikorski  
 15. Kacper Sławiński  
 16. Urszula Słowik
 17. Gabriela Stańczak  
 18. Klaudia Suska
 19. Aleksandra Szlachciak 
 20. AntoninaThiel  
 21. Bartosz Zalewski  


Skład MRDU
Uchwały podjęte przez MRDU podczas I sesji;

Porządek obrad kolejnej sesji planowanej na 5 lutego 2021 r.
Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Uchwały podjęte przez MRDU podczas II sesji:

Uchwały podjęte przez MRDU podczas III sesji:

Uchwały podjęte przez MRDU podczas IV sesji:

Porządki obrad oraz protokoły z posiedzeń Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:

I SESJA MRDU

 1. KOMUNIKAT NR 1/2021 Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 2. Protokół z obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 20 stycznia 2021 r.

II SESJA MRDU

 1. PORZĄDEK OBRAD II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 5 lutego 2021 r.
 2. Protokół z obrad II Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 5 lutego 2021 r.

III SESJA MRDU

 1. PORZĄDEK OBRAD III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 11 marca 2021 r.
 2. Protokół z obrad III Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 11 marca 2021 r.

IV SESJA MRDU

 1. PORZĄDEK OBRAD IV Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 r.
 2. Protokół z obrad IV Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 r.