null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów (MRDU) m.st. Warszawy kadencji 2020-2022. Celem młodzieżowych radnych jest godne reprezentować swoich kolegów i koleżanki wspierając liczne inicjatywy uczniowskie na terenie dzielnicy Ursynów, jak i miasta.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami, związanymi z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, uniemożliwiających odbywanie sesji MRDU w formie stacjonarnej, pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów obyło się w trybie online.

Podczas I sesji młodzi radni dokonali ważnego wyboru – za pomocą aplikacji wykonanej i nadzorowanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy –  wybrali członków do nowego prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów, a także dwóch Delegatów do Młodzieżowej Rady ms.t. Warszawy. Do podjęcia tych ważnych decyzji członkowie MRDU przygotowali się bardzo dobrze.

Pod przewodnictwem radnego seniora Paula Cybulskiego odbyły się wybory na Przewodniczącego i  Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy  Ursynów (MRDU). Kolejnym etapem posiedzenia było przekazanie prowadzenia sesji nowo wybranemu przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Antoniemu Kowalskiemu.

 Osoby wybrane w drodze głosowań na stanowiska w prezydium:

 • Przewodniczący - Antoni Kowalski 
 • Wiceprzewodniczący –  Piotr Piaskowski, Zofia Konieczna
 • Sekretarz –  Aleksandra Szlachciak

Podczas pierwszego posiedzenia odbyły się również wybory Delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, którymi zostali:

 • Mateusz Gomuła
 • Antoni Kowalski

Po przeprowadzeniu głosowań oraz krótkiej dyskusji Przewodniczący MRDU dokonał zamknięcia I sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, jednocześnie dziękując wszystkim za zaangażowanie i wytrwałość.

Poniżej skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na kadencję 2020 – 2022:  

1. Julia Chromińska 
2. Paul Cybulski 
3. Tomasz Fabian 
4. Maria Gil 
5. Mateusz Gomuła
6. Filip Grudzień 
7. Tomasz Iłendo 
8. Kalina Jerzy
9. Filip Klementowski 
10. Zofia Konieczna 
11. Antoni Kowalski 
12. Sebastian Marczuk 
13. Szymon Jakub Mielecki 
14. Stanisław Mikołajczuk 
15. Piotr Piaskowski 
16. Magdalena Rachwalska
17. Kacper Sławiński 
18. Gabriela Stańczak 
19. Klaudia Suska 
20. Antonina Thiel
21. Zlat Wierzbicka 

Komunikat Brmistrza nr 8 z dnia 15.10.2021r.
Skład MRDU
Uzupełnienie składu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów
Ogłoszenie wyniku wyborów


Uchwały podjęte przez MRDU podczas I sesji:

Porządek obrad kolejnej sesji planowanej na 5 lutego 2021 r.
Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Uchwały podjęte przez MRDU podczas II sesji:

Uchwały podjęte przez MRDU podczas III sesji:

Uchwały podjęte przez MRDU podczas IV sesji:

Porządki obrad oraz protokoły z posiedzeń Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:

I SESJA MRDU

 1. KOMUNIKAT NR 1/2021 Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 2. Protokół z obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 20 stycznia 2021 r.

II SESJA MRDU

 1. PORZĄDEK OBRAD II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 5 lutego 2021 r.
 2. Protokół z obrad II Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 5 lutego 2021 r.

III SESJA MRDU

 1. PORZĄDEK OBRAD III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 11 marca 2021 r.
 2. Protokół z obrad III Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 11 marca 2021 r.

IV SESJA MRDU

 1. PORZĄDEK OBRAD IV Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 r.
 2. Protokół z obrad IV Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 r.