null

Monika Anna Krzepkowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Monika Krzepkowska
Komisje:
   
Urodzona w 1978 r. w Warszawie. Z wykształcenia politolog – europeista. Zawodowo związana od wielu lat z administracją państwową, specjalizując się w tematyce międzynarodowej. W przeszłości udzielała się również w organizacjach pozarządowych zajmujących się polityką rozwojową w kraju i za granicą. Radna od 2006 r. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji budżetu i finansów. Zajmowała się też tematyką kultury i sportu oraz bezpieczeństwa. W kadencji 2010 – 2014 będzie koncentrować się na tematyce zdrowia oraz poprawy jakości i komfortu życia Ursynowian.
Zainteresowania: Tematyka zdrowotna, sport i kultura, przestrzeń publiczna.