null

MPWiK zachęca mieszkańców dzielnic do udziału w konsultacjach otwartych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wodociągi Warszawskie kontynuują cykl otwartych spotkań z mieszkańcami Warszawy, w ramach których przedstawiane są informacje o sprawnym przyłączeniu się do stołecznych sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej. Konsultacje z pracownikami MPWiK dotyczące podłączenia posesji na terenie Ursynowa odbędą się 29 września oraz 06 października, w godz. 16.30-19.30 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów przy ulicy Kajakowej 12b.

W punkcie informacyjnym MPWiK będzie można porozmawiać o poszczególnych etapach budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz dowiedzieć się, jakie dokumenty są wymagane do rozpoczęcia inwestycji. Na miejscu przedstawiciele spółki pomogą też w wypełnieniu druków niezbędnych do procesu podłączania budynków do stołecznej sieci wod.-kan.

Dlaczego warto przyłączyć się do miejskiej sieci wod.-kan.?

Podłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości i niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala zadbać o środowisko i własne zdrowie, a także zaoszczędzić pieniądze przeznaczane na wywóz nieczystości z posesji. Roczna oszczędność dla 4-osobowej rodziny może wynieść nawet 4 tys. zł. Taka rodzina wytwarza średnio 12 m3 ścieków miesięcznie. Roczny koszt wywozu nieczystości z szamba to w takim przypadku ponad 5 tys. zł. Zaś odprowadzenie tej samej ilości ścieków do kanalizacji miejskiej to ok. 1 tys. zł, czyli kwota 5-krotnie niższa.

Dzięki geoportalowi Bliżej Mieszkańca, bez konieczności wychodzenia z domu, można też załatwić niezbędne formalności i sprawnie przejść przez cały proces przyłączeniowy. Portal zapewnia dostęp do informacji o infrastrukturze spółki, pozwala na zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, a także na sprawne rozpatrywanie spraw takich jak:

  • opracowanie informacji technicznej,
  • opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.,
  • uzgodnienie dokumentacji technicznej potrzebnej do procesu przyłączeniowego,
  • zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy inwestycji.

Mieszkańcy mogą też zrealizować poszczególne etapy procesu podłączenia do sieci w tradycyjnej formie. Szczegółowe informacje na temat etapów w procesie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej są dostępne na stronie internetowej www.mpwik.com.pl, w zakładce Dla klienta, a następnie Budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.