null

Najnowocześniejszy ośrodek badawczy w Europie powstaje na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
IMG_765910 września przy ul. Poleczki na Ursynowie odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Laboratorium Centralnego Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, jednego z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-wdrożeniowych w Europie. W uroczystości uczestniczyli m.in. wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski oraz burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział. Celem projektu CEZAMAT współtworzonego przez warszawskie uczelnie i instytuty naukowe jest prowadzenie badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami oraz integracja środowiska naukowego i biznesowego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Laboratorium Centralne Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT powstaje na terenie należącym do Politechniki Warszawskiej. Działka zlokalizowana jest przy ulicy Poleczki, między ulicami Tango i Poloneza. Projekt architektoniczno-budowlany CEZAMAT-u obejmuje trzy budynki: budynek technologiczny (w którym znajdować się będą m.in. pomieszczenia o podwyższonej czystości, tzw. clean room'y), budynek administracyjny (połączony z budynkiem technologicznym kładką naziemną) oraz otwarty parking naziemny. Prace budowlane przy ul. Poleczki 19 w Warszawie rozpoczęły się 7 lutego 2014 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2015 roku. Ursynów - lokalizacja z potencjałem na przyszłość O miejscu tym zdecydowano m.in. ze względu na bliskość lotniska, jako że najnowocześniejsza infrastruktura badawcza ma służyć naukowcom nie tylko z Polski, ale również z innych krajów. Niezwykle ważny z perspektywy przyszłego rozwoju jest również fakt, że powierzchnia działki to blisko 20 tys. m2. Zlokalizowanie Laboratorium Centralnego na tak dużym obszarze umożliwi jego rozbudowę w przyszłości. Bardziej odległe plany rozwoju CEZAMAT-u przewidują również stworzenie na sąsiedniej działce parku technologicznego, który będzie wspierał przepływ wiedzy i technologii między naukowcami a przedsiębiorstwami. Unikatowy charakter inwestycji Cechą wyróżniającą CEZAMAT spośród istniejących w Polsce laboratoriów jest interdyscyplinarność i dążenie do stworzenia platformy naukowo-badawczej wspólnej różnym dziedzinom. Projekty prowadzone w Laboratorium Centralnym zostaną zorientowane na praktyczne wykorzystanie ich wyników. Celem inwestycji jest także wzmocnienie konkurencyjności regionu oraz całego kraju w obszarze wysokich technologii na arenie międzynarodowej. Ideą, która towarzyszyła nam przy tworzeniu projektu, było wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego tkwiącego w polskiej nauce, a także konsolidacja środowisk badawczych celem zintensyfikowania i pogłębienia badań prowadzonych przez uczelnie i instytuty techniczne w kraju – mówi prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Jestem przekonany, że realizowane wspólnymi siłami, interdyscyplinarne projekty nie tylko wpłyną na unowocześnienie i rozwój gospodarki, ale też zapewnią należne Polsce i polskiej nauce, wiodące miejsce na świecie. Aby jednak tak się stało, musimy mieć przychylność i wsparcie ze strony środowisk rządowych i biznesu – dodaje prof. Szmidt. Interdyscyplinarne badania i współpraca naukowców z całego świata W Laboratorium Centralnym docelowo prowadzone będą projekty badawcze z zakresu takich dziedzin jak nanotechnologia, mikroelektronika czy zaawansowane materiały. Istotnym elementem realizowanego programu naukowo-badawczego będą też badania w prężnie rozwijającej się dziś dziedzinie technologii MOEMS (ang. Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems). Znajduje ona zastosowanie m.in. w medycynie, telekomunikacji czy transporcie. CEZAMAT będzie jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Europie, prowadzącym prace badawcze w tej dziedzinie na tak zaawansowanym poziomie. Więcej informacji na temat projektu CEZAMAT dostępnych jest na stronie internetowej: www.cezamat.eu. Na podstawie informacji prasowej CEZAMAT PW Sp. z o.o.
Zobacz galerię (30 zdjęć)