Wydarzenie

null

Niebieska Akademia Dobrych Relacji - Ursynów 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie
13.11.2021 10:00 - 13.11.2021 13:00
Na pierwszym planie laptop, na ekranie uśmiechnięty mężczyzna, po prawie stronie osoba skierowana w stronę ekranu laptopa

Zapraszamy do Niebieskiej Akademii Dobrych Relacji – Ursynów 2021. Pierwsze spotkanie już 10 lipca.

Niebieska Akademia Dobrych Relacji to działania profilaktycznoedukacyjne, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Skierowane sa przede wszystkim do rodziców, dziadków oraz opiekunów dzieci (przeżywających m.in. trudności opiekuńczo – wychowawcze), zagrożonych wystąpieniem uzależnień i przemocy, którzy są mieszkańcami Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

W programie:

  • konsultacje indywidualne – które mają za zadanie stworzyć bezpieczną przestrzeń do poszukiwań najlepszych rozwiązań dla przeżywanych trudności wychowawczych oraz nabycia nowych umiejętności, które mogą być pomocne.

Zapis na konsultacje jest już otwarty.

Zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia, tel. 22 499 37 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, by umówić spotkanie dostępne online.

  • Spotkania grupy empatycznej – grupa empatyczna trwać będzie każdorazowo 3 godziny, a odbywać się będzie online w soboty w godz. 10:00-13:00 w dniach: 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 9 października, 23 października, 13 listopada, 27 listopada, 11 grudnia b.r.

Grupa pozwala na wymianę doświadczeń, identyfikację własnych emocji, potrzeb oraz zasobów. Tworzymy miejsce do rozwoju umiejętności autentycznej, otwartej komunikacji opartej na idei porozumienia bez przemocy. Spotkania prowadzone będą przez dwoje trenerów.

Chęć zgłoszenia udziału przekazuje się poprzez formularz dostępny online, decyduje kolejność zgłoszeń: https://forms.gle/YGT1Q9CmqNvmemK1A

  • Weekendowe warsztaty – już wkrótce przekażemy Państwu informację o dostępności warsztatów wraz z tematami i linkiem do zapisów. Program finansowany jest ze środków m.st. Warszawy, na zlecenie Dzielnicy Ursynów,  realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Informacje nt. programu przekazuje biuro Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” [tel. 224993733 pon.-pt. w godz. 9:00-15:00] oraz koordynator projektu – Michał Muskała m.muskala@niebieskalinia.org.