null

Nieodpłatna pomoc prawna na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 sierpnia 2021r. zostaje przywrócona działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Warszawa Ursynów
Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy,
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61,
(stacja metra Imielin), III piętro, pokój 344.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 10.00 – 18.00
Wtorek: 8.00 – 16.00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00.

Na wizytę w punkcie można zapisać się:

 

Pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych oraz prowadzona przez organizację pozarządową: „Otwarte drzwi”

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, należy złożyć pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów nieodpłatnej pomocy.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowo-administracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • Sporządzenie projektu pisma w wyżej wymienionych sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sadowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać porady z zakresu:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zobacz również:

 1. Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st Warszawy
 2. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców m.st. Warszawa
 3. Karta Informacyjna Poradnictwa – Nieodpłatna Pomoc Prawna
 4. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa)

 

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych:

Miasta Stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/nieodpłatnapomocprawna

Ministerstwa Sprawiedliwości http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl