null

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży przy ul. Wełnianej - przetarg

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899), że nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Ursynów, przy ul. Wełnianej, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Adres: ul. Wełniana, dzielnica Ursynów
Nr księgi wieczystej: KW nr WA2M/00454130/8
Oznaczenie w księdze wieczystej i ewidencji gruntów: działka ewidencyjna nr 39/58. 

  ZARZĄDZENIE NR 1873/2021 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 29 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Ursynów przy ul. Wełnianej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego