null

Nowe oblicze parku z fontanną

Drukuj otwiera się w nowej karcie

15 listopada w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz w formule online odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, podczas którego została zaprezentowana koncepcja przebudowy placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II.  Jej założeniem jest dziewięciokrotne zwiększenie udziału zieleni na placu. Zaplanowano m.in. nowe nasadzenia drzew i dużych krzewów. 

- Przedstawiona propozycja wpisuje się w obecną w Warszawie tendencję zazieleniania zabetonowanych placów i ulic miejskich. Jest to wyraz dostosowania przestrzeni miejskiej do  zmian klimatycznych oraz oczekiwań mieszkanek i mieszkańców Ursynowa – mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Bartosz Dominiak. - Po zakończeniu wykonaniu prac plac z fontanną stanie się miejscem nie tylko bardziej przyjaznym użytkownikom, ale zyska też jego estetyka – dodaje.


Podstawowe założenia nowej koncepcji

Obecnie plac z fontanną w 98 % stanowi powierzchnię utwardzoną. W upalne dni nagrzewa się i pustoszeje, stąd pomysł na zazielenienie tego miejsca. W ramach przebudowy placu zostaną powiększone istniejące misy pod drzewami oraz powstaną nowe rabaty w rejonie fontanny, kościoła i wschodniej części placu. Dzięki temu powierzchnia biologicznie czynna wzrośnie z 2%  do ok. 18%.

Z uwagi na niesprzyjające dla drzew warunki glebowe, lipy rosnące bezpośrednio na placu są znacznie mniejsze i słabsze od swoich rówieśników, posadzonych na trawnikach w dalszej części parku. Dlatego też pod znaczną częścią placu zostanie wymieniona warstwa podbudowy na tzw. „podłoże strukturalne”, stwarzające odpowiednie warunki powietrzno-wodne dla rozwoju korzeni drzew, co w konsekwencji pozwoli na swobodny wzrost koron drzew. 

Elementem projektu jest uzupełnienie istniejących szpalerów lip oraz wprowadzenie we wschodniej części placu nasadzeń drzew i dużych krzewów soliterowych. Ponadto, na rabatach zaprojektowano nasadzenia krzewów, traw ozdobnych, kwitnących bylin i roślin cebulowych. Cechą charakterystyczną większości nasadzeń na placu będzie ich zmienność sezonowa. Wprowadzana zieleń da w przyszłości cień i chłód, będzie poprawiać mikroklimat na placu, a także zwiększy bioróżnorodność oraz naturalną retencję wód opadowych. 

W ramach inwestycji planowany jest też montaż nowoczesnych i wygodnych ławek z podłokietnikami, dużych koszy na odpady, a także wymianę stołów i stojaków rowerowych na modele stylistycznie dopasowane do projektowanego wzornictwa ławek. Teren placu po przebudowie będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zazielenianie terenów miejskich

Postępujące zmiany klimatu powodują wzrost częstotliwości i intensywności upałów, co poważnie wpływa na zdrowie i życie ludzi. W miastach upały są jeszcze bardziej uciążliwe ze względu na występowanie tzw. „wysp ciepła”. Zazielenianie miast i zwiększenie lokalnej retencji wód jest jednym z rekomendowanych przez naukowców działań adaptacyjnych, które umożliwia funkcjonowanie w warunkach kryzysu klimatycznego, a także ma wpływ na ograniczenie zmian klimatu. 

Od paru lat obserwuje się tendencję zazieleniania zabetonowanych placów i ulic miejskich. Takie realizacje zostały wprowadzone m.in. w Warszawie (m.in. Plac Grzybowski, Plac Powstańców Śląskich, w planach Plac Pięciu Rogów), Krakowie (m.in. Plac św. Ducha), Poznaniu (od lat trwa proces zazieleniania ulic, plac przy Starym Browarze), w Łodzi (plac przed gmachem Teatru Wielkiego – w planach). 

Widok z perspektywy człowieka, z kamerą skierowaną w północno-wschodnią część placu z fontanną. Obserwujemy teren wczesną jesienią. Na pierwszym planie, po lewej stronie widoczny jest szpaler kilkumetrowych lip w barwach wczesnej jesieni, kiedy to na drzewach pozostają żółto-brązowe liście. Lipy rosną po dwie sztuki w rabatach w kształcie kilkumetrowych prostokątów, obsadzonych u podstawy, bluszczem. Bluszcz jako roślina zimozielona nie zmienia barwy jesienią, tak więc pokazany jest on w kolorze ciemnej, stonowanej zieleni. Pomiędzy szpalerem lip a wnętrzem placu, przed każdą rabatą, znajduje się ławka z oparciem, posiadająca ciemnoszare elementy stalowe (w tym podłokietniki) oraz jasnobrązowe, liczne szczebelki siedziska. Ławki zostały ustawione na fragmencie alei spacerowej zbudowanej z szarej kostki brukowej. Za alejką, w stronę centrum placu znajdują się rabaty z niską roślinnością. Na obrzeżach rabaty, wzdłuż alei spacerowej rosną grupy miniaturowych krzewów iglastych – kosodrzewina. Za nimi rosną bujne, przebarwiające się na żółto trawy, a na obrzeżach od strony wnętrza placu widoczne są kwitnące na fioletowo kocimiętki. W centrum placu znajduje się kwadratowa, kilkumetrowa fontanna z wyrzucającą w górę w kilkunastu punktach wodę. Za fontanną znajdują się rabaty z podobną roślinnością oraz drzewa przebarwiające się na czerwono – grusze. Za nimi widoczne są istniejący na placu szpaler lip. Pomiędzy rabatami, w centralnej części placu, znajdują się ławki bez oparć z ciemnoszarymi elementami metalowymi (w tym podłokietnikami) oraz jasnobrązowymi szczebelkami. W centrum obrazu, na drugim planie, znajduje się kościół parafii Wniebowstąpienia Pańskiego charakteryzujący się masywną i rozłożystą bryłą, zbudowaną z nieotynkowanej czerwonej cegły. Dominującym elementem dekoracyjnym jest monumentalny krzyż łaciński w centrum fasady, u podstawy którego znajduje się wejście do kościoła. Cokół budynku zdobią różnej wielkości kamienie.

 

 

 

Załączniki: