null

Numery kont bankowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konta bankowe Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
dla wpłat dokonanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

  • 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 wpłaty z tytułu: • opłat skarbowych – jeden wspólny rachunek dla całego m.st. Warszawy
     
  • 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 wpłaty z tytułu: • podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych * * - jeden wspólny rachunek dla podatków z całego m.st. Warszawy. W decyzjach dotyczących podatku od nieruchomości są podawane indywidualne numery kont bankowych przypisane do nieruchomości, na które należy dokonywać wpłat wyłącznie podatku od nieruchomości

Konta bankowe Urzędu m.st. Warszawy – Dzielnica Ursynów 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 CitiBank 53 1030 1508 0000 0005 5003 1019 wpłaty z tytułu: • opłat administracyjnych za czynności urzędowe • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów dla osób, które nie otrzymały indywidualnych numerów rachunków bankowych * • opłat za najem i dzierżawę nieruchomości • opłat za nabycie nieruchomości (gruntu) • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności * • opłat z tytułu zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego * w pismach zawierających informację o opłatach z tytułu użytkowania wieczystego oraz w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są podawane indywidualne numery kont bankowych przypisane do udziału w poszczególnych działkach, na które należy dokonywać wpłat.

  • 54 1030 1508 0000 0005 5001 3347 wpłaty z tytułu: • opłat przedsiębiorstw za usunięcie lub przesadzenie drzew • kary za wycięcie drzew bez decyzji
  • 38 1030 1508 0000 0005 5001 3053 wpłaty z tytułu: • opłat komunikacyjnych, tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki lokalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne • opłat ewidencyjnych
  • 60 1030 1508 0000 0005 5001 3045 wpłaty z tytułu: • opłat za udostępnianie danych osobowych ewidencji ludności
  • 82 1030 1508 0000 0005 5001 3037 wpłaty z tytułu: • wadium • kaucji gwarancyjnej
  • 51 1030 1508 0000 0005 5001 3207 wpłaty z tytułu: • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • 84 1030 1508 0000 0005 5003 1043 wpłaty z tytułu: • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób, które nie otrzymały indywidualnych numerów rachunków bankowych