null

Obsługa mieszkańców na 5!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
skrzynka przyczepiona do ściany z napisem wyraź swoja opinię
Autor: UD Ursynów

Mieszkańcy Ursynowa w ogromnej większości są zadowoleni z jakości obsługi w dzielnicowym ratuszu. 87% klientów Wydziału Obsługi Mieszkańców dobrze lub bardzo dobrze ocenia sposób, w jaki zostali obsłużeni. To dane zebrane od stycznia do marca tego roku.

Ocenę ursynowskim urzędnikom wystawić może każdy odwiedzający Urząd Dzielnicy Ursynów. Na mieszkańców, którzy załatwiali sprawy przy stanowiskach obsługi, obok wyjść z budynku czekają specjalne skrzynki służące właśnie ocenie jakości pracy. Każdy, kto wcześniej pobrał numerek do okienka, po zakończeniu wizyty może go wrzucić do przegródki oznaczonej uśmiechniętą lub smutną „buźką” oznaczającą poziom satysfakcji.

– To proste rozwiązanie pozwalające nam na bieżąco monitorować poziom zadowolenia mieszkańców Ursynowa z pracy naszego urzędu. Skrzynki są przezroczyste, dzięki czemu każdego dnia i w każdej chwili pracownicy mogą rzucić okiem na ich zawartość świadczącą o tym, jak są postrzegani przez osoby odwiedzające ursynowski ratusz – mówi Jakub Berent, wiceburmistrz dzielnicy nadzorujący m.in. Wydział Obsługi Mieszkańców.

Wykorzystanie do oceny pracy urzędu numerków pobieranych z automatów zlokalizowanych przy wejściach do budynku, pozwala zidentyfikować sprawy, których załatwienie przychodzi mieszkańcom dzielnicy z największą łatwością i przyjemnością, a których wzbudzają mieszane odczucia. Klienci Wydziału Obsługi Mieszkańców w pierwszym kwartale tego roku najwyżej ocenili obsługę spraw z zakresu ochrony środowiska i odpadów komunalnych. Najmniej zadowoleni wyszli z urzędu mieszkańcy, którzy mieli do załatwienia kwestie związane z podatkami i opłatami lokalnymi.

W pierwszym kwartale tego roku w Urzędzie Dzielnicy Ursynów pobrano blisko 60 tysięcy numerków do stanowisk obsługi. Liczba ta nie obejmuje Referatu Paszportowego, który korzysta z pomieszczeń ursynowskiego ratusza, choć jego prowadzenie leży w kompetencjach rządu reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego.