null

Obwody szkół podstawowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwody szkół podstawowych zdefiniowane zostały w uchwale nr III/52/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

W styczniu 2019 roku zmienione zostały obwody Szkoły Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Koncertowa 8 oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie, ul. S. Kopcińskiego 7. Nastąpiło to w wyniku podjęcia uchwały nr VI/75/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

W lutym 2020 roku zmienione zostały obwody Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1 i Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie, ul. E. Lokajskiego 3 oraz utworzono obwód dla Szkoły Podstawowej nr 399 w Warszawie, ul. J. Zaruby 7. Nastąpiło to w wyniku podjęcia uchwały nr XXVI/747/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lutego 2020 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

Na mapie internetowej można sprawdzić przynależność dowolnego adresu z terenu m.st. Warszawy do obwodu szkoły podstawowej. Aby sprawdzić, która ze szkół podstawowych jest szkołą obwodową należy w Menu "Warstwy" zaznaczyć i rozwinąć zakładkę Edukacja, następnie zaznaczyć Szkoły podstawowe i Szkoły podstawowe - obwody, a w wyszukiwarce w Menu Głównym wpisać adres. Wyświetli się mapa z adresami, do których będą przypisane odpowiednie szkoły.