null

Oferta pracy dla ekodoradców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: UDU

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poszukuje chętnych do pracy (2 osoby - tzw. ekodoradcy, zatrudnienie na umowę-zlecenie) w okresie od maja do grudnia 2022.

Zakres zadań ekodoradców związany jest z zachęcaniem mieszkańców Ursynowa do likwidacji tzw. „kopciuchów” i skorzystaniu w tym celu z dotacji miejskich. Szczegółowy zakres zadań obejmuje: 

  • informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dotacji na trwałą likwidację kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy i zastąpienie ich innymi rozwiązaniami,
  • pomoc w zakresie wypełniania wniosków o udzielenie dotacji i przekazywanie mieszkańcom przydatnych informacji dotyczących likwidacji ww. kotłów lub palenisk,
  • roznoszenie ulotek w przestrzeni publicznej oraz roznoszenie ulotek do skrzynek pocztowych nieruchomości ogrzewanych paliwem stałym lub olejem opałowym,
  • przygotowywanie w oparciu o dostępne źródła wykazu posesji, na których do ogrzewania są wykorzystywane paliwa stałe lub olej opałowy,
  • pozyskiwanie wniosków o udzielenie dotacji na modernizację kotłowni w terenie poprzez pomoc mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków oraz skompletowanie koniecznych załączników, weryfikację wniosków pod względem poprawności jego wypełnienia oraz kompletności załączników; dostarczenie kompletnego wniosku do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy w celu zarejestrowania go w systemie SignUM,
  • raportowanie realizowanych zadań na potrzeby rozliczenia umowy.

Osoby zainteresowane podjęciem powyższej pracy, prosimy o przesyłanie swoich CV na adres ursynow.wos@um.warszawa.pl do 26 kwietnia 2022 r.