null

Ogłoszenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 7 marca 2023 roku zostało wydane postanowienie w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 
II Wydział Cywilny  ul. Płocka 9/11 B,
01-231 Warszawa

Data 13.03.2023

Sygn. akt sprawy II C 863/22

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 7 marca 2023 roku zostało wydane postanowienie w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego, w którym Sąd postanowił:

  1. ustanowić dla pozwanego Somon Muzafarov, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie adw. Aleksandry Łapińskiej-Oleś (nr wpisu WAW/Adw/9790);
  2. dokonać ogłoszeń o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, budynku Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Ursynów oraz na stronie internetowej Sądu i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Ursynów, z oznaczeniem sprawy, w której ich ustanowiono, na okres jednego miesiąca.

Załączniki: