null

Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
II Wydział Cywilny ul. Płocka 9/11B
01-231 Warszawa
Data 08/08/2022 r.
sygn. sprawy 11 C 1052/17

Ogłoszenie

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Patrycji Figat do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Sylwii Gąszcz (poprzednio Samoluk), ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Meander IA/51, w sprawie z powództwa Idea Bank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Sylwii Gąszcz (poprzednio Samoluk) o zapłatę.
Sygnaturaaktll C 1052/17
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk własnych kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Sędzia 

Jakub Kowalczyk

Załączniki: