null

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przypominamy, że w dniu 31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2014 r. oraz wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.

Złożone oświadczenia są podstawą do wyliczenia opłat za korzystanie z zezwoleń w 2015 r.

W przypadku niezłożenia oświadczenia i niedokonania opłaty zezwolenia wygasają. Termin do wniesienia opłaty i złożenia oświadczenia nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.