null

Osoby niepełnosprawne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Stanowisko ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Dzielnicy Ursynów Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w trosce o systemowe rozwiązywanie spraw osób niepełnosprawnych powierzył planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych panu Wojciechowi Malesie. W szczególności do jego zadań należy:
  • inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidowania barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz monitorowanie ich aktywności na rzecz mieszkańców Ursynowa
  • współpraca z pełnomocnikami do spraw osób niepełnosprawnych
  • podejmowanie działań na rzecz realizacji praw osób niepełnosprawnych
  • konsultowanie rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów
  • konsultowanie działań prowadzonych przez Wydziały Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i jednostki im podległe na rzecz osób niepełnosprawnych
  • inicjowanie tworzenia programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych
Pan Wojciech Malesa zajmuje się również tworzeniem katalogu barier utrudniających życie osobom niepełnosprawnym na Ursynowie, przede wszystkim w obiektach użyteczności publicznej. Oczekuje na Państwa uwagi i propozycje działań na rzecz osób niepełnosprawnych.