null

„Pamiętajmy o ogrodach”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na pierwszym planie 10 pań w sali pozycja do zdjęcia kolorowo ubrane, trzymają dyplomy, trze z nich siedzą na podłodze, pokój jasny, panie uśmiechnięte
„Pamiętajmy o ogrodach” - konkurs

30 czerwca 2022 r. w Przedszkolu Nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 odbyło się uroczyste zakończenie XV edycji Konkursu Przyrodniczego „Pamiętajmy o ogrodach”, którego tematem było „Dusza ogrodu kryje się w barwach i zapachu”.

Od wielu lat konkurs obejmowany jest honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów, a na celu ma promocję działań przyrodniczych w najbliższym środowisku, kształtowanie u dzieci poczucia estetyki i czerpania radości z piękna otaczającego świata oraz umożliwianie przedszkolakom  prowadzenia różnorodnych doświadczeń przyrodniczych.

Jury przyznało:

  1. Nagrodę główną- Przedszkolu nr 385 za kreatywne pomysły i innowacje w tworzeniu ogródków dających dzieciom możliwość twórczego działania przyrodniczego, kształtowanie u dzieci poczucia estetyki i czerpania radości z piękna otaczającego świata
  2. Nagrodę za upowszechnianie działań przyrodniczych w środowisku przedszkolnym, podej-mowanie działań na rzecz oszczędzania wody – Przedszkolu nr 50
  3. Nagrodę za kształtowanie u dzieci poczucia estetyki i czerpania radości z piękna otaczające-go świata oraz za tworzenie ogródków dających dzieciom możliwość twórczego działania przyrodniczego – Przedszkolom nr 52, 79, 267 oraz 366
  4. Nagrodę za  wdrożenie sposobu wykorzystania wody deszczowej oraz tworzenie ogródków dających dzieciom możliwość twórczego działania przyrodniczego Przedszkolu nr 351.

Pomysłodawczynie i koordynatorki konkursu (Zofia Rusek - dyrektor Przedszkola nr 401, Magdalena Andura wicedyrektor, Marzena Boszko nauczycielka) otrzymały podziękowania od Burmistrza Dzielnicy Ursynów za inicjatywę proekologiczną oraz twórczy wkład w organizację konkursu angażującego placówki oświatowe do działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym  placówkom!

na pierwszym planie 10 pań w sali pozycja do zdjęcia kolorowo ubrane, trzymają dyplomy, trze z nich siedzą na podłodze, pokój jasny, panie uśmiechnięte