null

Pamiętamy o ursynowskich jeżach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
duży jeż siedzący na zielonej trawie
Autor: UD Ursynów

​​​​​​​Urząd Dzielnicy Ursynów podejmuje liczne działania związane z ochroną ursynowskich jeży. Pracownicy urzędu wyznaczą miejsca, gdzie na zimę pozostawimy zgrabione liście. Propozycje lokalizacji tych „jeżowych azyli” mogą zgłaszać także mieszkańcy dzielnicy. Prosimy o przesyłanie ich do końca września na adres: wos@ursynow.pl.

- Początek września to dobry czas, aby rozpocząć planowanie lokalizacji „jeżowych azyli”. Chcemy ochronić jak najwięcej jeży, które upodobały sobie Ursynów jako swój dom. Tworząc azyle pomożemy jeżom przetrwać zimę. Przećwiczyliśmy to działanie w ubiegłym roku, w Parku im. Romana Kozłowskiego. Zachęcam do zgłaszania innych potencjalnych lokalizacji -  mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Bartosz Dominiak.

Jeżowy azyl

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska zajmujący się utrzymaniem dzielnicowych terenów zieleni, wyznaczają miejsca w parkach i na skwerach, gdzie na zimę pozostawimy zgrabione liście. Liście będą zgrabione w wyznaczone  miejsca i zabezpieczone siatką przed rozwiewaniem przez wiatr. Siatka oczywiście będzie umieszczona odpowiednio wysoko, aby jeże mogły swobodnie wejść i wyjść.

Troska o ursynowskie jeże

Urząd podejmujemy różne działania, których wspólnym mianownikiem jest zapewnienie tym zwierzętom możliwie najbardziej komfortowe warunki. Są to zarówno aktywności dotyczące rozwiązań infrastrukturalnych, takich jak znaki informacyjne „chrońmy jeże”, ale także akcje związane z zachęcaniem mieszkańców do zgłaszania siedlisk jeży oraz zbiórki pokarmu dla zwierząt przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, prowadzonym przez Lasy Miejskie.