null

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK o powierzchni 17,82 ha zlokalizowany w rejonie ul. Perkalowej, Belgradzkiej, Moczydłowskiej, Gminnej.

Park wyposażony jest w wybieg dla psów, siłownia plenerowa, urządzenia do ćwiczeń Street Workout,  tor rowerowy (pumptruck),  polana ogniskowa z altanką oraz bulodrom.

W dniu 22 lipca 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, na której znalazł się projekt pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy, obejmujący swoim zakresem m.in. Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.
Zgodnie z podpisaną pomiędzy m.st. Warszawa i NFOŚiGW umową, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest jednostką, która będzie realizowała zagospodarowanie przedmiotowego terenu w ramach ww. projektu. Dotychczas zostały zakończone konsultacje społeczne, opracowano wytyczne projektowe oraz rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania.