null

Park im. Romana Kozłowskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Park im. Romana Kozłowskiego (tzw. Kopa Cwila)

 • Położenie: w rejonie ulic: Koński Jar, Nutki, Zaolziańska, Dolina Służewiecka, Rzymowskiego
 • Powierzchnia: 8,68 ha (Kopa Cwila to najwyższy sztuczny szczyt Ursynowa. Powstał w latach 70-tych XX wieku z ziemi nawiezionej z wykopów pod budowę pobliskich budynków i dróg)

Najważniejsze atrakcje:

 • plac zabaw
 • siłownia zewnętrzna
 • urządzenia do ćwiczeń Street Workout
 • ścianka wspinaczkowa
 • stoliki do ping-ponga: 2 szt.
 • stoliki do gier planszowych: 5 szt.
 • ścieżka rowerowa, stojaki rowerowe
 • urządzony teren byłych ogródków działkowych, gdzie można odpocząć wśród licznych gatunków roślin, w ciszy; miejsce to jest często odwiedzane zarówno przez osoby starsze, jak i rodziców z dziećmi
 • łąka kwietna ze ścieżką edukacyjną wyposażoną w tablice edukacyjne (15 szt.)
 • domki dla owadów: 3 szt.
 • luneta widokowa

Ścieżka edukacyjna znajdująca się na górce dotyczy istniejącej w parku łąki kwietnej oraz gatunków krzewów, które stanowią miejsce żerowania dla wielu gatunków ptaków i owadów.

Część parku przeznaczono pod łąkę kwietną poprzez zaniechanie koszenia trawy – część starsza łąki oraz poprzez wysiew nasion – nowa część łąki. Aktualnie powierzchnia łąki w Parku im. R. Kozłowskiego wynosi ok. 8000 m².
Przygotowania do założenia łąki trwały siedem miesięcy i polegały m.in. na wykonaniu badań gleby, szczegółowej inwentaryzacji roślinności i entomofauny oraz stworzeniu zaleceń dotyczących zagospodarowania i utrzymania parku, które pozwolą zachować i wzbogacić różnorodność biologiczną na jego terenie.

Celem projektu jest powiększenie obszaru łąki kwietnej w parku i jednocześnie odtworzenie zanikającego typu ekosystemów w mieście. Projekt zakłada zamianę trawników intensywnie pielęgnowanych – koszonych 5-10 razy w sezonie na powierzchnie porośnięte przez mało wymagające rośliny rodzime, które wymagają koszenia jedynie 1-2 razy w sezonie wegetacyjnym. Istnieje wiele korzyści takiej konwersji:
• przyrodnicze – wzbogacenie różnorodności rzadkich w mieście roślin i zwierząt, ograniczenie użycia środków ochrony roślin,
• ekonomiczne – obniżenie kosztów utrzymania parku,
• estetyczne – wizualne – większa zmienność roślin w czasie różnych pór roku.

Gatunki roślin istniejące na łące stanowią źródło nektaru dla motyli i innych owadów, nasiona tych roślin zapewniają naturalne pożywienie dla ptaków oraz małych ssaków. Sukcesywnie wykonane są nasadzenia krzewów, przy czym wykorzystywane są gatunki, których owoce lub nasiona są chętnie zjadane przez ptaki. Celem jest stworzenie gęstych, naturalistycznych zarośli, które będą stanowiły biotopy cenne dla ptaków.
Warto podkreślić, że konwersja trawników intensywnych w łąki kwietne jest zabiegiem stosowanym w wielu rejonach Europy Zachodniej w ochronie różnorodności florystycznej. Przywracanie gatunków rzadkich jest celowym działaniem w miejscach, gdzie znajdują się do tego odpowiednie stanowiska. Przykłady najbardziej znanych łąk to fragmenty parku High Line w Nowym Yorku, łąki w Parku Mile End w Londynie
i w EcoPark na terenie osiedla Millenium Village w Londynie. Zdobywają one uznanie w publicznych założeniach zieleni miast. W Polsce brakuje większych realizacji tego typu na terenach parków miejskich.

Park im. Romana Kozłowskiego
Zobacz galerię (22 zdjęć)
Park im. Romana Kozłowskiego
park
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego
Park im. Romana Kozłowskiego