null

Park Polskich Wynalazców – pytania i odpowiedzi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Park Polskich Wynalazców
Autor: UD Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów odpowiada na najważniejsze i najczęściej zadawane pytania dotyczące planowanego zagospodarowania terenu Parku Polskich Wynalazców. Projekt został przygotowany przez zespół architektów w oparciu o wyniki konsultacji społecznych. Następnie był też zmieniany w drodze dialogu z mieszkańcami. Jesteśmy przekonani, że już w 2022 roku park zachowując swój przyrodniczy charakter, będzie służył wszystkim mieszkańcom Ursynowa.

1. Po co zagospodarowywać Park Polskich Wynalazców?

Realizacja parku w tym miejscu to spełnienie oczekiwań mieszkańców tej części Ursynowa. Zgodnie z postulatami zebranymi podczas konsultacji społecznych, chcemy – zachowując w jak największym stopniu naturalny charakter terenu – uporządkować przestrzeń, zwiększyć jej dostępność dla różnych grup użytkowników, poprawić  bezpieczeństwo. W tym celu m.in. po śladach dotychczasowych przedeptów zostaną poprowadzone alejki parkowe o nawierzchni mineralnej, a częściowo drewnianej, pojawi się mała architektura (kosze, ławki, leżaki, siedziska, hamaki, stojaki dla rowerów) oraz subtelne oświetlenie.

2. Czy park powstaje bez konsultacji z mieszkańcami?

Przygotowania do budowy parku zostały poprzedzone rozbudowanymi konsultacjami społecznymi „Zaplanuj z nami park!”, które odbyły się w latach 2015-2016. Koncepcja Parku Polskich Wynalazców uwzględnia postulaty wyrażone podczas tych konsultacji. Ponadto w październiku 2020 roku odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami
w formule online, podczas którego zaprezentowana została odświeżona koncepcja parku. Mieszkańcy mogli zgłaszać do niej uwagi – część z nich została uwzględniona przez projektantów, a koncepcja została jeszcze zmodyfikowana, uwzględniając aktualne potrzeby i oczekiwania.

3. Czy przy budowie Parku Polskich Wynalazców zostaną wycięte drzewa lub krzewy?

Nie zostaną wycięte żadne zdrowe drzewa lub krzewy. Wycinka – niezależna od samej realizacji inwestycji – może jedynie dotyczyć drzew/krzewów martwych lub wprost zagrażających życiu lub zdrowiu użytkowników. Każdorazowo decyzja zostanie poprzedzona analizami, a w przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody zostanie uzyskane stosowne zezwolenie marszałka województwa mazowieckiego.

W ramach tworzenia parku zostanie za to posadzonych co najmniej:

  • 65 drzew liściastych
  • 1200 m2 krzewów liściastych i iglastych
  • 1000 m2 roślin okrywowych
  • 3500 m2 łąk kwietnych

4. Czy będzie zakaz wchodzenia z psami do Parku Polskich Wynalazców?

Nie będzie zakazu wchodzenia z psami. Teren od strony ulic Gandhi i Rosoła, który jest w dyspozycji m.st Warszawy, jest i pozostanie miejscem zabaw czworonogów. Zgodnie z oczekiwaniami miłośników psów, zostanie zachowany naturalny charakter północnego stoku górki (od strony ul. Gandhi). Teren po północnej stronie alejki szczytowej pozostanie niezagospodarowany (z wyjątkiem fragmentu, gdzie będzie umieszczony drewniany taras widokowy).

5. Czy to prawda, że w parku zostaną wybudowane cztery betonowe place (wykonane z trylinki)?

Nie będą to betonowe place, ale miejsce kreatywnych spotkań, czyli niewielka przestrzeń, na której w czterech punktach zostaną wykonane podłoża z trylinki z ustawionymi na nich siedziskami. Trylinka wykorzystana w tym miejscu będzie wysokiej jakości, o charakterze ozdobnym. Nawierzchnia z trylinki obejmie kilkadziesiąt m2 z ponad 20 000 m2 całego parku (czyli mniej niż 0,5% powierzchni parku).

6. Czy w parku będą atrakcje dla seniorów? Jeżeli tak, to jakie?

Koncepcja parku koncentruje się na tym, aby park był miejscem przyjaznym dla różnych grup użytkowników. W przygotowaniu parku wykorzystaliśmy tzw. projektowanie uniwersalne, czyli metodę uwzględniającą potrzeby wszystkich użytkowników, w tym seniorów. Park wzbogaci się m.in. w ławki, fotele, siedziska, stoliki czy oświetlenie – takie oczekiwania zgłaszali okoliczni seniorzy m.in. podczas konsultacji społecznych.

7. Czy oświetlenie będzie płoszyć ptaki?

W parku zaplanowano subtelne oświetlenie, które będzie instalowane w formie niskiej, nieinwazyjnej, w obiektach małej infrastruktury. Wysokie oświetlenie przewidziano tylko na placu zabaw w lasku, ale ma być skierowane w dół, aby nie płoszyć ptaków. Obecnie analizujemy różne formy ograniczenia oświetlenia w parku poprzez zainstalowanie: automatycznego czasowego wyłącznika, włączania na podstawie detekcji ruchu czy zastosowania światła o barwie najmniej inwazyjnej dla przyrody.

8. W okolicy jest dużo placów zabaw. Po co jeszcze jeden w Parku Polskich Wynalazców?

W okolicy Parku Polskich Wynalazców znajduje się kilka niewielkich placyków zabaw dla dzieci, prowadzonych przez spółdzielnię mieszkaniową. Te miejsca nie spełniają jednak oczekiwań większości mieszkańców, którzy w konsultacjach społecznych zwracali uwagę na potrzebę stworzenia naturalnego placu zabaw w parku. Najbliższe publiczne i atrakcyjne place zabaw są znacznie oddalone od Parku Polskich Wynalazców – np. w Lasku Brzozowym i w Parku Przy Bażantarni (metro Natolin) czy na Olkówku w Parku im. Romana Kozłowskiego (metro Ursynów). Przestrzeń parkowa ma służyć wszystkim, dlatego zaprojektowaliśmy też miejsce dla najmłodszych mieszkańców. Plan zabaw został zlokalizowany w lasku, aby dzieci mogły bawić się w naturalnie zacienionym miejscu.

9.  Wszystkie place zabaw mają sztuczne nawierzchnie.  Czy taka nawierzchnia będzie również ułożona w lasku w tzw. naturalnym placu zabaw?

W lasku stworzymy naturalny plac zabaw, wykonany z naturalnych elementów. Nawierzchnia ciągów pieszych będzie w formie mineralnej i drewnianej, a strefy bezpieczeństwa zabawek zostaną wykonane z tzw. zrębków drewna (podobne rozwiązanie jest na placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie). O takie miejsce prosili  mieszkańcy podczas konsultacji społecznych.

10. Czy to prawda, że zostaną wycięte drzewa i krzewy, aby zrobić 12-metrową zjeżdżalnię na stoku górki?

Przy budowie zjeżdżalni, na stoku górki nie zostaną wycięte drzewa ani krzewy. Zjeżdżalnia będzie wykorzystywać naturalne nachylenie górki.

11. Jak w parku zostanie upamiętniona historia polskich wynalazców?

W realizacji parku przewidziano kilka elementów, które w bardziej szczegółowy sposób mają odwoływać się do tej tematyki. Bezpośrednim upamiętnieniem wynalazców ma być Aleja Polskich Wynalazców w formie szpaleru drzew z tabliczkami upamiętniającymi wybrane osoby. Powstanie ścieżka edukacyjna nt. polskiej wynalazczości. Również w elementach infrastruktury parkowej znajdziemy odwołania do wynalazczości:, wykorzystanie bloczków tzw. trylinki (polski patent z okresu międzywojennego), drewniano-mineralny placyk z wrysowanym na podłożu spirografem, czy semafor.

12. Kiedy zakończą się prace związane z budową Parku Polskich Wynalazców?

Zakończenie inwestycji jest planowane na czerwiec 2022 roku.

Jak Urząd Dzielnicy Ursynów zmieniał  projekt naturalnego placu zabaw w lasku, aby lepiej chronić przyrodę tego miejsca? W załączeniu fragment koncepcji parku, przedstawiający lasek i projektowany w nim naturalny plac zabaw oraz wprowadzane sukcesywnie zmiany.

mapa
Zobacz galerię (3 zdjęć)
mapa
mapa