null

Parki i skwery na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Do głównych zadań dzielnicy należy dbanie o pogodzenie nowoczesnych wizji architektonicznych z jednoczesnym zachowaniem walorów przyrodniczych Ursynowa. W zakresie dotyczącym działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska w Dzielnicy Ursynów realizowanych jest szereg długofalowych i przemyślanych programów, w tym budowa nowoczesnych parków oraz zieleńców, które pełnią znaczące funkcje przyrodnicze oraz funkcje społeczne: rekreacyjno-sportowe i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Nowoczesne, wielofunkcyjne oraz zaprojektowane przy współudziale architektów krajobrazu przestrzenie są wizytówką Dzielnicy. Zieleń publiczna to także place zabaw dla dzieci. Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw są odpowiedzią na potrzeby rodzin mieszkających na Ursynowie, gdzie liczba małych dzieci znacznie przekracza średnią w Warszawie.