null

Pierwszy krok do powiększenia terenu Parku Polskich Wynalazców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na pierwszym planie kilka zaparkowanych samochodów w tle górka i teren zielony
Autor: źródło google maps

Rozpoczęła się procedura przyjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Parku Polskich Wynalazców. Podstawowym zadaniem planu jest zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i ochrona istniejącego tam terenu zieleni. Teren parku zwiększy się o ok. 10%.

W imieniu grupy mieszkańców wnioskowała o to radna m.st. Warszawy Ewa Janczar oraz radni Dzielnicy Ursynów Paweł Lenarczyk i Piotr Skubiszewski.

 

Przedmiotem są trzy działki o numerach ewidencyjnych 2/65, 4/31, 4/30, znajdujące się w pasie od strony ul. Grzegorzewskiej.  Zatwierdzony w 2002 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala dla tego terenu przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

- W 2014 roku ówczesne władze Ursynowa przeznaczyły ten obszar do sprzedaży. Teraz chcielibyśmy rozwiać obawy mieszkańców. Nie powstanie na tym terenie żaden blok. Zostanie on włączony do powstałego niedawno Parku Polskich Wynalazców – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa. - Poza tym jest to działanie zgodne z programem prezydenta Rafała Trzaskowskiego dotyczącymi tworzenia nowych obszarów ogólnodostępnej zieleni urządzonej, czyli przede wszystkim parków i skwerów – dodaje. 

Obecnie jest to teren zieleni użytkowany jako część Parku Polskich Wynalazców. Niewielką część zajmuje utwardzona powierzchnia służąca komunikacji. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z parkiem oraz wspólny system komunikacji, czyli ścieżek i alejek parkowych, zasadna jest ochrona i powiększenie terenów zieleni miasta.