null

Polityka jakości Urzędu m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  1. Prezydent m.st. Warszawy, jako kierownik Urzędu m.st. Warszawy, deklaruje osobiste zaangażowanie w podnoszenie poziomu jakości życia w m.st. Warszawie, poprzez świadczenie przez Urząd m.st. Warszawy wysokiej jakości usług powszechnie dostępnych.
  2. Miarą poziomu realizacji tego zadania jest deklarowane zadowolenie mieszkańców Warszawy, pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz innych podmiotów uczestniczących w życiu Warszawy.
  3. Stałe podnoszenie jakości życia w m.st. Warszawie i jakości pracy Urzędu m.st. Warszawy jest osiągane poprzez realizację poniższych celów jakościowych: 1) uzyskanie wysokiego poziomu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st.       Warszawy; 2) zajęcie przez Warszawę znaczącej pozycji wśród metropolii europejskich na miarę nowoczesnej stolicy XXI wieku; 3) utrzymanie stałej komunikacji i współpracy wszystkich stron zainteresowanych rozwojem m.st. Warszawy; 4) kierowanie Urzędem m.st. Warszawy przy użyciu nowoczesnych technik zarządzania i infrastruktury teleinformatycznej; 5) zapewnienie etycznego, efektywnego i gospodarnego wykorzystania zasobów do wykonywania zadań publicznych.
  4. Cele, o których mowa w ust. 3, są osiągane w oparciu o spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością Urzędu m.st. Warszawy zgodnego z Normą ISO 9001:2008.

Prezydent m.st. Warszawy /-/Hanna Gronkiewicz-Waltz Warszawa, dnia 17.02. 2009 r.