null

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w 1977 r. Celem działania jest: poprawienie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz ich uczestniczenie w życiu społecznym; organizowanie życia kulturalnego członków; reprezentowanie interesów członków wobec organów władz i administracji oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa. Prowadzone działania i programy obejmują: działalność socjalno-bytową, opiekę zdrowotną i wypoczynek, porady prawne, działalność wydawniczą i informacyjną, działalność kulturalną i organizację wolnego czasu. Odbiorcami są członkowie Związku oraz środowiska, w których działają poszczególne organizacje związkowe. Organizacja posiada wydzielone jednostki organizacyjne Oddziały okręgowe - 41; oddziały rejonowe - 485; koła - ponad 2.000. Łącznie ok. 2.600 ogniw związkowych. Adres: Al. Jerozolimskie 30 00-024 Warszawa tel.: (22) 827 09 15, faks: (22) 827 18 36