null

Polski Związek Głuchych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Organizacja powołana została w 1946 r. w celu zrzeszania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Związek działa na terenie całej Polski, otacza swoją opieką i udziela pomocy około 100.000 członków i podopiecznych. www.pzg.org.pl/