null

Polski Związek Jąkających się

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jest to ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną. Zrzesza ludzi jąkających się, dla których jąkanie stanowiło kiedyś wielki problem, a z którym już sobie poradzili; osoby, które jeszcze mają kłopoty ze swoim funkcjonowaniem, jak również sympatyków i osoby wspierające. PZJ udziela informacji o wszystkim co dotyczy jąkania, a więc o profilaktyce i metodach terapii, sposobach przezwyciężania tej dolegliwości oraz o najnowszych badaniach w tej dziedzinie. Służy jako ośrodek informacyjny dla osób poszukujących specjalistycznej pomocy logopedycznej. Przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji PZJ prowadzi działalność popularyzatorską problemu jąkania w celu likwidacji barier istniejących między osobami jąkającymi się, a resztą społeczeństwa i kształtowania właściwych postaw w tych grupach. Jednak podstawowym celem Związku jest organizowanie i wspomaganie grup samopomocy naszych członków, co realizujemy poprzez działalność Klubów "J". Polski Związek Jąkających się współdziała z zagranicznymi organizacjami o podobnych założeniach programowych, utrzymując z nimi wymianę informacyjną i osobową. Efektem tego jest np. udział członków PZJ w światowych Kongresach Osób Jąkających się organizowanych co trzy lata w różnych krajach. PZJ jest również członkiem założycielem Europejskiej Ligi Związków Jąkających się (ELSA - the European League of Stuttering Associations) oraz Światowego Stowarzyszenia Jąkających się (ISA - International Stuttering Association), których jednym z głównych zadań jest reprezentowanie interesów osób jąkających się na arenie międzynarodowej. www.pzj.cba.pl