null

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Organizacja zarejestrowana w 1981 r., w 2004 r. uzyskała statusu organizacji pożytku publicznego. Działa w Bydgoszczy. Celem jest reprezentowanie interesów ludzi z cukrzycą wobec władz państwowych, organów samorządowych, służby zdrowia, towarzystw lekarskich i organizacji społecznych; - opieka i pomoc chorym na cukrzycę; ochrona interesów diabetyków w ich miejscu zamieszkania, przedszkolach, uczelniach; edukacja - organizowanie szkoleń, wydawanie czasopism "Diabetyk" i "Biuletyn Informacyjny"; organizowanie rehabilitacji i wypoczynku, lecznictwa; wspieranie osób w trudnej sytuacji materialnej. Posiada wydzielone jednostki organizacyjne. www.diabetyk.org.pl